Verbetering van uw financiële positie

Is er wellicht sprake van een tekort aan aansprakelijk vermogen in uw bedrijf? Of is uw bedrijf voor een te groot gedeelte met kortlopend vermogen gefinancierd? Wij denken graag met u mee over mogelijke verbeteringen van de financiële verhoudingen in uw bedrijf en helpen u graag bij het realiseren daarvan.

Meer informatie?

Graag zijn wij bereid om in een persoonlijk gesprek nader met u kennis te maken en over de toegevoegde waarde van Sweetwater Bedrijfsadviseurs van gedachten te wisselen. Daarvoor komen wij graag naar u toe, zodat wij uw bedrijf ook van nabij kunnen bezichtigen. Uiteraard zijn aan dat gesprek geen kosten verbonden.