Inzicht in de prestaties van uw bedrijf

Voortdurend Inzicht in de prestaties van uw onderneming is heel belangrijk om grip te houden op het behalen van de doelen die u voor ogen heeft. Het gaat daarbij niet alleen om doorlopend inzicht in de ontwikkeling van uw resultaten en balansposities, maar ook om niet-financiële performance-indicatoren. De tijd dat een ondernemer zijn bedrijf kon sturen op de ontwikkeling van zijn banksaldo ligt héél ver achter ons!

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw informatiebehoeften en het opzetten of verbeteren van systemen waarmee u regelmatig en tijdig geïnformeerd wordt over de financiële en niet-financiële ontwikkelingen in uw bedrijf en die u in staat stellen om tijdig bij te sturen en daarmee uw doelen waar te maken.

Meer informatie?

Graag zijn wij bereid om in een persoonlijk gesprek nader met u kennis te maken en over de toegevoegde waarde van Sweetwater Bedrijfsadviseurs van gedachten te wisselen. Daarvoor komen wij graag naar u toe, zodat wij uw bedrijf ook van nabij kunnen bezichtigen. Uiteraard zijn aan dat gesprek geen kosten verbonden.