Financiële planning

Wij houden bij onze advisering ook voortdurend uw persoonlijke financiële toekomst in het oog. Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van uw persoonlijke financiële doelen op langere termijn, zowel voor wat betreft uw besteedbaar inkomen als voor wat betreft de ontwikkeling van uw persoonlijk vermogen. Daarbij besteden wij uiteraard aandacht aan de fase waarin uw persoonlijk leven zich bevindt en in de ingrijpende veranderingen die daarin kunnen ontstaan door bijvoorbeeld huwelijk, echtscheiding, pensionering of overlijden.

Meer informatie?

Graag zijn wij bereid om in een persoonlijk gesprek nader met u kennis te maken en over de toegevoegde waarde van Sweetwater Bedrijfsadviseurs van gedachten te wisselen. Daarvoor komen wij graag naar u toe, zodat wij uw bedrijf ook van nabij kunnen bezichtigen. Uiteraard zijn aan dat gesprek geen kosten verbonden.