Beheersing van uw geldstromen

Spanningen in uw liquiditeit leiden er toe dat u met moeite (of zelfs te laat!) aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en veroorzaken gemakkelijk kopzorgen en slapeloze nachten bij de ondernemer. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw geldstromen en de verbeteringen in de financiering van uw bedrijf, zodat u zich weer volledig kunt richten op het realiseren van de doelstellingen van uw bedrijf. 

Meer informatie?

Graag zijn wij bereid om in een persoonlijk gesprek nader met u kennis te maken en over de toegevoegde waarde van Sweetwater Bedrijfsadviseurs van gedachten te wisselen. Daarvoor komen wij graag naar u toe, zodat wij uw bedrijf ook van nabij kunnen bezichtigen. Uiteraard zijn aan dat gesprek geen kosten verbonden.